Zdrowe żywienie

Zdrowie – jest to dobra kondycja fizyczna i umysłowa, bez symptomów infekcji i kalectwa. Przymus na dobry stan zdrowia mają czynniki genetyczne, środowisko fizyczne,

Read More